Landen van Planeet Atlantis

Arabia

Oppervlakte: 11.345.320 km²

Inwoners 120.000.000

Hoofdstad: Baghdad 9.234.211 inwoners

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Taklamakan-d43.jpg

Veel voorkomende woestijnen in Arabia. Het kan soms hier zeer heet worden met temperaturen van boven de 65 graden.

Atlantis

Oppervlakte: 200.160.900 km²

Inwoners: 20.430.700.000

Hoofdstad: Atlantis 1.200.000.000 inwoners

Andere steden:

Erantis 250.000.000

Atlantik 110.000.000

Atlanta 90.000.000

Antis 65.000.000

Antik 58.700.300

Itzel 7.870.344

Varanasi 5.670.455

Algemeen:  Atlantis is het grootste land van de planeet Atlantis. Het is een zeer gevarieerd land met vele exstremen in culturen maar ook in klimaat. Van bitter koude noorden tot zeer hete woestijnen in het zuiden. Atlantis kent vele soorten klimaten, over het algemeen is ten zuiden van de Himal-Atlantia gebergte een stabiel klimaat gebied die echt tropisch genoemd kan worden. Hier wonen ook de meeste mensen. Dit gebied kent twee regen seizoenen. Kleine die van Januari tot en met eind februari. De grote die van oktober tot en met november. Tussendoor kan er regen vallen maar is over het algemeen droog met blauwe heldere luchten. Heetste periode is van juni tot en met augustes waarin de temperatuur met gemak ruim boven de 45 graden kan halen. Dagen van boven de 50 graden is geen uitzondering en vooral het stedelijk gebied Atlantis is dan drukkend heet waarin de nacht temperatuur nauwelijks beneden de 30 graden komt. Atlantis is bekend om haar wonderlijke natuurschoon en vele nationale parken waarin het dierenrijk weeldig leven hebben. Atlantis heeft dan ook als een van de weinige grootmachten veel geinversteerd in dierenparken en duurzame energie. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Nilgiri_and_rhododendrons.jpg

Shivpurna bij Kodarai Atlantis Himal-Atlantia gebergte met een top van ruim 9824 meter hoogte.

Historie: Atlantis was al in verre prehistorie bewoond. Eerst waren er nomaden stammen die in de delta rivieren vlaktes vestigen. Er is een nog niet aangeleverd bewijs maar volgens de legendes zouden hier de oorspronkelijke bewoners een onbekend voorwerp hebben gevonden. Sinds die tijd zouden de stam oudsten kennis bezitten. Atlantis (stad) onstond toen uit drie tal nederzettingen die zowat buren van elkaar waren. Landbouw ontstond en eerste huisdieren. Ongeveer 15.000 voor het jaar des heren begon hier ook een levendige ruilhandel met naburige nederzettingen. Rond 5000 voor het jaar des heren werd een eerste tempel gebouwd en onstond het universisme. Het was een vredige tijd en andere nederzettingen in de buurt gingen een verbond aan. Zo ontstond het eerste staten verband Atlantis die kennis verwierf over het heelal. Het vreemde is dat toen al atomen bekend waren en ook men wist over nog niet ontdekte planeten. Atlantis maakte een bloei periode door en groeide uit tot een stad van 100.000 inwoners. Een ongekend aantal voor die tijd. Door aandacht van verdere gelegen stammen werd Atlantis regelmatig aangevallen vanaf 2000 jaar voor des heren. Het verval begon bevolking trokken weg en in het jaar 0 waren er nocg maar 5000 inwoners over gebleven. Door een mirakel en orakel werd toen Jimmy geboren die de eerste Pauw van Atlantis zou worden. Daar zijn vader was gesneuveld op het slag veld werd Jimmy meteen tot keizer van Atlantis gekroond. Zijn moeder Misha Abanoer nam het regent waar. Zij regeerde met de harde hand want wilde de toekomst van Jimmy veilig stellen. Toen Jimmy 12 jaar was besloot hij zich te ontdoen van zijn moeder en zelf met behulp van een aantal generaals de macht te grijpen. Hij beloonde zijn moeder wel met een schitterend paleis en landgoed. Misha accepteerde het gezag van haar zoon en besefte dat haar doel was bereikt. Zij stierf op een hoge leeftijd maar bleef wel verbonden aan het hof als adviseur over staats zaken. Jimmy I von der Atlantis zou met terug werkendekracht vanaf zijn geboorte zich verheffen tot Pauw van alle Atlantenaren. (Een titel die hoger is dan keizer en paus.) Hij stond bekend als een superbrein die veel kennis overbracht op zijn bevolking. (Je kan dit vergelijken met Jezus en Boedha.) Jimmy I voerde aantal veldslagen uit op naburige stammen maar nam de overwonnen bevolking op in zijn rijk. Vergeving en bouw naar de toekomst was zijn boodschap. Onder zijn bewind kwam Atlantis weer opnieuw in bloei, maar ook het verbond met keizerrijk Wielen waaruit later een huwelijk uit voortkwam voorkwam Atlantis dat het Tangrijk het gebied binnendrong. Het Tangrijk zag af van veroveringen en richt zich verder weer naar gebieden boven de Himal-Atlantia gebergte. Atlantis bereikte 1.000.000 inwoners en Jimmy I ging in huwelijk met Masha Vindoera Pandera, kroonprinses van keizerrijk Wielen. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Jimmy I stierf op zeer hoge leeftijd. Zijn oudste zoon was maar 5 jaar Pauw die als Jimmy II door het leven ging. Jimmy III volgde hem op en het was Jimmy III die in opspraak kwam met zijn geaardheid. Ondanks dat had Jimmy III toch een zoon die hem al na een jaar opvolgde. Jimmy IV. Jimmy IV was een echte generaal die meer met veldslagen bezig hield en uitbreiding van zijn rijk dan dat hij zich bezig hield met staatszaken. Daarom werd zijn vrouw Maja Charandahar de feitelijke Pauw over Atlantis. Zij regeerde bekwaam en stelde het staatbelang boven een persoonlijk belang. Het was ook de opleving van cultuur en stabiliteit.

Staatsvorm: Atlantis is een galactische constituele parlementaire pauwenmonarchie democratie. Dit houdt in dat de Pauw van Atlantis absoluut staathoofd is maar geen inkomsten van de staat heeft. De Pauw wordt in zijn of haar behoefte onderhouden door de staat. De Pauw is niet geheel ondschendbaar en kan dus afgezet worden als deze het belang van Atlantis niet behartigd en niet in het belang van het volk algemeen opkomt. De Pauw heeft wel een veto recht maar tot op heden nauwelijks gebruik van gemaakt. De Pauw is het hoofd van het leger maar ook van het universisme. De pauw van Atlantis maakt ook deel uit van de raad van Atlantische unie waarin ook Hoofdrubbel, Arabia, Trigië, Victris (Sinds 2010), Burmaya, Clovia, en nog vele her en der. Vanuit alle staathoofden word er een Universum-Pauw gekozen die dan als hoogste vertegenwoordiger het gehele unie bestuurd. Deze word voor het leven benoemd. (Op dit moment is Jimmy IXX pauw van Atlantis UniversumPauw) De pauw benoemt de regering en ontslaat deze weer maar beoefent geen invloed uit qua benoemingen. Dat de Pauw super populair is onder de bevolking komt mede doordat de gehele hofhouding en familie zich vaak onder de bevolking bevinden en ook op sportief gebied vaak niet onderdoen met hun onderdanen. Maar alle prijzen schenken zij dan weer voor goede doelen en dieren welzijn. Onder de Pauw staat dan de premier en zijn of haar ministers die de dagelijkse politieke agende bezigen en verantwoordelijk zijn verschuldigd aan het parlement. Deze bestaat weer uit het 1e en 2e kamer. Die worden in termijn van vijf jaar gekozen. Stabiliteit is zeer groot en onderlinge overleggen lossen vaak meer op dan in oppositie te gaan zitten. Het grootste partij die ook de premier levert is het ANWO die staat voor Atlantische New World Organisation of Order. Zij regeren samen met de kleinere partijen HNF, SAP, en AZOM. HNF staat voor Het Nationaal Front, SAP voor Socialitisch Arbeiders Partij en AZOM staat voor Adel en eliten zijn ook maar mensen. Deze zijn goed voor ruim 90% van de zetels. Dat het politieke klimaat stabiel is komt ook doordat Atlantis vanuit historie bezien alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig behandelen. Atlantis kent ook een systeem van adel die mede verantwoordelijk zijn voor het beleid die in Atlantis gevoerd worden. Adel in Atlantis is tegenwoordig meer een verplichting naar het gewone volk toe om hun een veilig en welvarend leven te geven maar ook zorgen voor het welzijn binnen hun eigen domein. Adel kan erfelijk zijn maar ook certifikaat houder zijn en dus niet erfelijk. In principe hebben de adel en eliten niet meer kansen dan de gewone burgers en de meesten adel in Atlantis willen juist een bescheiden bestaan en geven meer de voorkeur om gewone burgers op de voorgrond te laten treden. De pauwelijke familie daarin tegen zijn juist wel op de voorgrond vertegenwoordigd en steeds meer macht in hun handen komen. In het begin was men nogal sceptisch over dit nieuwe fenomeen maar nu men ziet dat algemeen belang ermee wordt bediend hebben de meesten nu wel vrede mee. Verder is Atlantis een total control maatschappij waarin de veiligheidsdiensten zeer berucht zijn en elke vorm van criminaliteit snel effectief bestrijd tot ongenoegen van internationale terreur groeperingen. De veiligheiddiensten zijn zo berucht dat alles ter info bij hun medewerkers komen. Maar daar staat tegenover dat de persvrijheid bijzonder groot is mits die niet het belang van Atlantis beschadigd. Atlantis is in dit opzicht een politie staat die zelfs Duitsland van de 2e wereld oorlog velen malen overtreft. Verder is er nog een aantal organisaties die bekend staan als ondersteuning van Atlantis in haar huidige staatsvorm. De bekenste is de orde van Atlantis waarin alleen men lid kan worden als men van adel is of door benoeming tot ridder door de pauw zelf. Deze organisatie is zo wereld beroemd dat alleen al het lidmaatschap voor vrij reizen in alle landen staat. Een lid moet voldoen aan de zuivere gedachten en afzweren van materialistich denken en ten alle tijden ten diensten staan voor de mensheid in het algemeen zonder onderscheid van ras of geloof. Deze ridders staan zo hoog in het aanzien dat ieder burger van Atlantis veel moeite doet om erbij te horen. Zij ondersteunen dan ook het gehele politieke systeem en bewaken die op hun eigen manier wat hun het beste uitkomt. Atlantis is onderverdeeld in deelstaten wat het inhoudt dat Atlantis ook een fedaratie is en men spreekt van de Atlantische unie. Die deelstaten hebben verregaande autonomie maar het leger, politie, onderwijs en infrastructuur vallen onder het nationaal belang. Deelstaten worden geregeerd door de adel met bepaalde titels en bijgestaan door hun gekozen premiers en ministers door het volk. Ook hier geld een termijn van 5 jaar. Deze deel regeringen moeten zich houden aan het handvest wat is vast gelegd in een grondwet. In pricipe kan ieder deelstaat uittreden maar tot op heden kan ieder deelstaat zich in Atlantis als staat vinden.

Deelstaten zijn:

Hoofdstad Atlantis 1.200.000 km² (Direct bestuurd door de Pauw zelf)

Pauwenrijk Atlantis 50.000.000 km² (Wielen)

Keizerrijk Erantis 22.000.000 km² (Stad Erantis)

Keizerrijk Atlantik 5.450.000 km² (Stad Atlantik)

Keizerrijk Atlanta 4,350.000 km² (Stad Atlanta)

Keizerrijk Nepalaya 2.700.000 km² (Kathmandur)

Khanaat Persui 2.190.000 km² (Teherania)

Khanaat Pamira 1.300.000 km² (Buchara)

Keizerrijk Burmaya 1.230.700 km² (Rangola)

Infrastructuur: Het hoogste tot op heden bekend. Atlantis kent als enige land tot op heden complete lijnvluchten van vliegtuigen. Een vliegtuig doet dan verschillende vliegvelden aan waarin mensen kunnen blijven zitten voor hun eindbestemming. Bijna elke grote stad word door deze ondernemingen bediend. De trein is een goede alternatief en door hun hoge snelheden van wel tot 600 km/uur sneller in reistijd voor de middenafstanden. Er zijn ook vele supersporen aangelegd naast de bestaande sporen. Atlantis kent een systeem die nergens anders in de wereld voor komt. Te weten; stoptreinen (140 km/uur) stoppen op alle stations, sneltreinen (160 km/uur) stoppen alleen in wat grotere plaatsen. (Vanaf 10.000 inwoners) Intercity (180 km/uur) stoppen alleen in steden vanaf 50.000 inwoners. Interregio (200 km/uur) stoppen alleen in steden (Vanaf 100.000 inwoners) en knooppunten van spoorlijnen. D treinen (250 km/uur) zijn speciale treinen die van grote steden (Intercity) naar een toeritisch oorden gaan. IC/TAE  treinen (300 km/uur) stoppen alleen tussen de steden vanaf 250.000 inwoners en belangrijke luchthavens. Atlantis Express (500 km/uur) stoppen alleen tussen de steden vanaf 500.000 inwoners. Pauwenexspress (600 km/uur) stoppen alleen tussen de miljoenen steden. Deze laatste twee zijn zeer lang en een kilometer in lengte is dan ook geen uitzondering. Zij kennen alleen 1e klas en zijn luxieus ingericht zodat je echt als een maharadja op reis waant. Atlantis kent ook het hoogste dichtheid van spoorwegennet die ook naar de toekomst gericht is. De veiligheid is hier zo groot dat ongelukken vrijwel is uitgesloten. Door een systeem van 3x control security (Wat ook een zeer kostbaar systeem is.) soms een trein niet laat rijden als de veiligheidsnorm dit niet toelaat. Maar komt weinig voor. Atlantis kent ook een enorme dichtheid van autosnelwegen en deze worden in drie catogeriën onderverdeeld. Internationale, Nationale en Regionale snelwegen. Diverse steden hebben een autosnelwegring om hun kern heen. Sommigen wel 2 en zelfs 3 of 4. Internationale wegen aangeduid met W-1 tot en met W.......... hebben tegenwoordig gescheiden rijbanen met 2x6 rijstroken en 2x2 vluchtstroken. Hier wordt vaak met zeer hoge snelheid gereden. (200 km/uur is geen uitzondering)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Main_08_2006_140.jpg/1280px-Main_08_2006_140.jpg

A-77 vlakbij Dzjimmypur. Deze loopt van Pokharam via Dzjimmypur, Dzjohanpur, Kalikatta naar Atlantis en is ruim 2822 kilometer lang. Naast de autosnelweg een belangrijke spoorverbinding tussen Varanasi-Dzjimmypur.

Burmaya

Oppervlakte: 1.230.700 km²

Inwoners 350.000.000

Hoofdstad Rangola 17.545.722 inwoners

Andere steden:

Oss 51.000.000

Mergui 21.000.000

Bengol 4.344.566

Bengkol 3.211.777

Ceep 2.789.000

Darjeerling 1.879.000

Algemeen: Burmaya is een deelstaat van Atlantis met een grote autonomie. De pauw van Atlantis is ook meteen keizer van Burmaya door een huwelijksverbond van Johan 1 met Suraya de troonopvolgster van weilen haar vader Adrupha Mahsha Sri Bumyama. Burmaya is een tropisch land met een moesson klimaat waarin het regenseizoen is van september tot en met november en van februari tot en met maart. De temperaturen zijn over het algemeen rond de 35 graden overdag gehele jaar. In het noorden is door de uitlopers van het Himal-Atlantia gebergte de temperaturen wat milder en ook de nachten koeler. Rangola regio kent dan weer meer invloeden van zee en zijn de temperaturen ook iets aangenamer alleen dit moet men dan bekopen met hinderlijke muggen die hier goed gedeijen.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Rangoon-schwedagon1-feve.jpg

Rangola shawdong pagode. Een veel voorkomende gebouwen in en rond Rangola stad.

Hoofdrubbel

Oppervlakte: 10.600.450 km²

Inwoners 1.500.000.000

Hoofdstad: Hoofdrubbel 200.000.000 inwoners

Algemeen: Hoofdrubbel is een super eilandenrijk die over de helft van de grote oceaan is verspreid. Het klimaat is over het algemeen tropisch met uitzondering van het zuiderlijk gelegen eilanden groep. Hier is het klimaat meer gematigd. Het grootste eiland Rubbelia genaamd is het klimaat mild van karakter. Er komen wel stormen met regens voor maar niet in exstreme vormen. Hoofdrubbel kan rekenen op een stabiele temperatuur het gehele jaar van rond de 35 tot 37 graden met soms reikend naar 41 graden. Hoofdrubbel wordt ook wel de diamanten gordel genoemd door zeer wonderlijke natuurschoon.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Monas_on_Medan_Merdeka_Jakarta.jpg/1280px-Monas_on_Medan_Merdeka_Jakarta.jpg

Hoofdrubbel met het nieuwe monument ter ere van samengaan van twee monachiën van Atlantis en Hoofdrubbel. Kroonprins Johan IV zal Pauw zijn van Atlantis maar ook over Hoofdrubbel. Dit is nog een uitvloeisel van een verbond die door Jimmy XVIII is afgesloten met de huidige Pauw van Hoofdrubbel Dzjimmy I en Keizer-Pauw Jimmy I Muhammed Abdurachman van Arabia in 1975.

Trigië

Oppervlakte: 20.744.300 km²

Inwoners: 1.700.000.000

Hoofdstad: Trigopolis 70.650.000 inwoners

Andere steden:

Xiangpur 20.450.000 inwoners

Whuhang 12.400.500 inwoners

Zengdung 7.456.000 inwonres

Hangwong 5.456.455 inwoners

Bheydung 5.200.000 inwoners

Algemeen: Trigië is een oude rijk die lijkt op het onze China. Het klimaat is veelzijdig met in de winters bitter koud waarin de temperatuur gemakkelijk tot -30 graden onder het vriespunt kan komen. Zomers is het zeer warm tot heet waarin de temperaturen tot 45 graden kunnen oplopen. Het zuidelijk gedeelte van Trigië kent een meer gelijkmatig klimaat die van sub tropisch tot tropisch genoemd kan worden met gemiddelde van 25 tot 35 graden over het gehele jaar. Het zuiden worden in de maanden september en oktober geteisterde door orkanen en zware regenval. Daar integen zijn de maanden maart en juni tot en met augustus droog met veel zonneschijn en heldere diep blauwe luchten. Het noorden kent in elke maand wel neerslag alhoewel in augugstus en september hier heet en droog verlopen. Het derde klimaat gebied is het hooglanden van de Atlantia gebergte en Xianghu Tibatclovia plateau. Hier is een meer gematigde sub poolaire klimaat met gematigde zomer temperaturen maar bitterkoud in de wintermaanden waarin de temperaturen zelfs tot -50 kunnen bereiken.